IEPIRKUMS LU CFI 2020/8/ERAF

ERAF projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/002 "Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība"

PIL 9.panta iepirkums: Inertās atmosfēras darba stacijas komplektācija

ID. Nr. LU CFI 2020/8/ERAF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.02.2020. plkst.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 
Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/33027

vai varat tos lejuplādēt šeit:

Nolikums 

Noslēguma ziņojums 

Līgums