IEPIRKUMS LU CFI 2020/22/ERAF

Projekti:  Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/558 "Izgatavošanas procesa ietekme uz struktūru un īpašībām cietajos šķīdumos uz NBT bāzes" un citiem finanšu avotiem; Nr. ES RTD/2018/6 "Development of ultrafast ceramic detectors of ionizing radiation based on zinc oxide nanocrystals (ZnO_Nano_Lum)" un citiem finanšu avotiem; Nr. VIAA Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/444 "Kristalītu izmēra un sastāva ietekme uz polaronu veidošanos nanokristāliskajos volframātos" un citiem finanšu avotiem.

PIL 9.panta iepirkums: Ķimikāliju iegāde projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/558; Nr. ES RTD/2018/6 un Nr.1.1.1.2/VIAA/3/19/444 īstenošanai

ID. Nr. LU CFI 2020/22/ERAF 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.06.2020. plkst.11:00 (Elektronisko iepirkumu sistēmā)

Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818 
Nolikums un citi iepirkuma dokumenti pieejami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/39673

vai varat tos lejuplādēt šeit:

Nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 1.daļa 

Līgums 2.daļa 

Līgums 3.daļa ​​​​​​​