Iepirkums LU CFI 2018/41

Par elektroenerģijas piegādi

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

"Par elektroenerģijas piegādi", id.nr. LU CFI 2018/41

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9 pantam.

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 27.11.2017. rīkojumu Nr. 15-v.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

Par elektroenerģijas piegādi

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 09310000-5 (Elektrība).

līdz EUR 41 999,99 bez PVN 06.11.2018

20.11.2018. plkst.11:00

SIA “Inter RAO Latvia”

AS “Latvenergo”

SIA “AJ Power”

SIA “Imlitex Latvija”

SIA “Geton Energy”

SIA “Inter RAO Latvia” 17.12.2018. 2019.gada 1.janvāris līdz 31.decembris līdz EUR 41 999,99 bez PVN

Kontaktpersona:

Ieva Lācenberga-Rocēna, e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums 

Līgums 

Noslēguma ziņojums 

Vienošanās