Iepirkums LU CFI 2018/40/ERAF

Optomehānisko komponenšu piegāde

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Optomehānisko komponenšu piegāde", id.Nr. LU CFI 2018/40/ERAF

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novemba rīkojums Nr.15-v.

PIL 9,panta  kārtībā organizēts iepirkums

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

Optomehānisko komponenšu piegāde, atbilstoši Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

 

1. (pirmā) daļa – Optiskie galdi; Iepirkuma priekšmeta 

 

2. (otrā) daļa – Atstarošanās/caurlaidības mērījumu palīgierīce BRUKER VERTEX 80v spektrometram;

 

3. (trešā) daļa – Polarizators;

 

4.(ceturtā) daļa – Optiskie elementi un to turētāji

 

CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)). Papildus CPV kodi: 42671100-1 - Laboratorijas instrumentu turētāji; 39180000-7 - Laboratorijas mēbeles

20000 EUR 04.10.2018.

19.10.2018. plkst.11:00

LLC “Inospectra”, Reģ. Nr. 302817477

OU “Syntpot’, Reģ.Nr.1587878

1.daļa “Optiskie galdi” LLC “Inospectra”

2.daļa “Atstarošanas/caurlaidības mērījumu palīgierīce BRUKER VERTEX 80v spektrometram” OU “Syntpot”

3.daļa  “Polarizators" OU “Syntpot”

4.daļa “Optiskie elementi un turētāji” LLC “Inospectra”

08.11.2018. 3 mēneši

1.daļa 11 510.00 

2. daļa  11 095.00

3.daļa 5250.00

4.daļa 3218.96

Kontaktpersona:

Ilona Heinrihsone e-pasts: ilonah@cfi.lu.lv

Jevgēņijs Gabrusenoks e-pasts: gabrusen@latnet.lv

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.2 

Noslēguma ziņojums 

Iepirkuma līgums Nr.1 

Iepirkuma līgums Nr.2 

Iepirkuma līgums Nr.3 

Iepirkuma līgums Nr.4