Iepirkums LU CFI 2018/38/ERAF

Polikristālisko paraugu pagatavošanas/apstrādes aprīkojuma piegāde

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Polikristālisko paraugu pagatavošanas/apstrādes aprīkojuma piegāde", id.Nr. LU CFI 2018/38/ERAF

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novemba rīkojums Nr.15-v.

Atklāts konkurss

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

Polikristālisko paraugu pagatavošanas/apstrādes aprīkojuma piegāde, atbilstoši Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

 

Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa – Planetārās dzirnavas; 

 

Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa – Zāģis ar dimanta stiepli;

 

Iepirkuma priekšmeta 3. (trešā) daļa – Slīpēšanas/pulēšanas iekārta

 

CPV kods: 31000000-6 Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli 

 

30000 EUR 01.10.2018.

Pēc grozījumiem  20.11.2018. plkst.11:00

 Elektronisko iepirkumu sistēmā

"Amtest" UAB

“FANEKS” SIA

"Inospectra" UAB "Labochema Latvija" SIA

"OMNILAB baltic" SIA

"Saint-Tech" SIA

1.daļa SIA “Labochema Latvija”

2.daļa SIA “Saint-tech”

3.daļa SIA “FANEKS”

14.02.2019. 6 mēneši skatīt noslēguma ziņojumu

Kontaktpersona:

Ieva Lācenberga-Rocēna tālr. 29141994, e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv

Guntars Vaivars e-pasts: guntars.vaivars@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Iepirkuma nolikums (grozīts 26.10.2018.) 

Pielikums Nr.1 (grozīts 26.10.2018.) 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 1. daļa 

Līgums 2. daļa ​​​​​​​

Līgums 3. daļa ​​​​​​​​​​​​​​

Place for submission of bids: Electronical Procurement System's (the EPS) E-tenders subsystem administered by the State Regional Development Agency (the SRDA) that contracting authorities are obliged to use.

In order to submit the bid in the EPS, prior registration is necessary and might take few days!!!

More information about registration to EPS is available in the SRDA or the EPS webpage: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE&

Please note that the SRDA is responsible authority for registration and use of this EPS. Therefore in case you need any assistance in the EPS, please contact the SRDA (e-mail: pasts@vraa.gov.lv).

The Tender Regulations and other procurement documents are available in: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13796