Iepirkums LU CFI 2018/34/ERAF

Augstas veiktspējas aprēķinu LASC klastera uzlabojums

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Augstas veiktspējas aprēķinu LASC klastera uzlabojums", id.Nr. LU CFI 2018/34/ERAF

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2018.gada 6.jūlija rīkojums Nr.20-v.

Atklāts konkurss

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

Augstas veiktspējas aprēķinu LASC klastera uzlabojums, atbilstoši Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

 

CPV kods: 48820000-2 – Serveri

 

168000 26.08.2018.

16.10.2018. plkst.11:00

Elektronisko iepirkumu sistēmā

"ATEA" SIA
"Capital" AS
"Datakom" SIA
"DATI Group" SIA
"JET COMPUTER" SIA
"ATEA" SIA 06.11.2018. 8 mēneši 190 294.00

Kontaktpersona:

Ieva Lācenberga-Rocēna tālr. 29141994, e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Grozījumi veikti atbilstoši CFLA 14.09.2018. atzinumam nr. 39/2/40/1163

Pielikums Nr.4 (grozīts 18.09.2018.) 

Protokols par grozījumiem 18.09.2018. 

Place for submission of bids: Electronical Procurement System's (the EPS) E-tenders subsystem administered by the State Regional Development Agency (the SRDA) that contracting authorities are obliged to use.

In order to submit the bid in the EPS, prior registration is necessary and might take few days!!!

More information about registration to EPS is available in the SRDA or the EPS webpage: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE&

Please note that the SRDA is responsible authority for registration and use of this EPS. Therefore in case you need any assistance in the EPS, please contact the SRDA (e-mail: pasts@vraa.gov.lv).

The Tender Regulations and other procurement documents are available in: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13189

Atbilde precizējums Tehniskajā specifikācijā saskaņā ar EK skaidrojumu 03.10.2018. 

Pielikums Nr.2 (labots 03.10.2018.) 

Noslēguma ziņojums 

According to the European Commission recommendations (see no.8 in link below), the reference ENERGY STAR criteria has been removed, although the reference to ENERGY STAR has not been removed from the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU and Latvian national legislation despite the fact that the ENERGY STAR Agreement between EU and USA expired in the beginning of 2018.

Atbilstoši Eiropas Komisijas rekomendācijai (skat.8.punktu zemāk norādītajā linkā), norāde uz ENERGY STAR kritēriju ir izņemta, kamēr ENERGY STAR kritērijs nav izņemts no Enerģijas Efektivitātes Direktīvas 2012/27/ES un Latvijas normatīvo aktu prasībām, lai gan ENERGY STAR līgums starp ES un ASV ir beidzies 2018.gada sākumā.

https://ec.europa.eu/energy/en/energy-star