Iepirkums LU CFI 2018/30/ERAF

Polikristālisko paraugu pagatavošanas/ apstrādes aprīkojuma iegāde

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Polikristālisko paraugu pagatavošanas/ apstrādes aprīkojuma iegāde", id.nr. LU CFI 2018/30/ERAF. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 06.07.2018. rīkojumu Nr. 20-v. Iepirkumss tiek veikts  Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9.panta kārtībā, lai īstenotu Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu Nr.1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”.

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

Polikristālisko paraugu pagatavošanas/ apstrādes aprīkojuma iegāde , atbilstoši atklātā konkursa nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija; skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām.

 

Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa – Planetārās dzirnavas

 

Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa – Zāģis ar dimanta stiepli

 

Iepirkuma priekšmeta 3. (trešā) daļa – Slīpēšanas/pulēšanas iekārta;

 

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 38000000-5

 

EUR 30 000  10.08.2018. 27.08.2018. pl.11

LLC “Inospectra”, reģ. Nr. 302817477

UAB “Amtest” reģ. Nr. 124904096

Iepirkums pārtraukts, skatīt noslēguma ziņojumu 17.09.2018.    

Kontaktpersona:

Ieva Lācenberga-Rocēna (vispārīgi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 29141994,, 

Guntars Vaivars (tehniskās specifikācij), e-pasts: guntars.vaivars@cfi.lu.lv

Atklāta konkursa nolikums  

Noslēguma ziņojums