LUCFI 2015/12/ERAF

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/12/ERAF

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v.
Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2014/0047/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/007 „Jauni luminiscenti materiāli gāzu sensoriem un starojuma konvertoriem” izpildei. Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma „B” daļas pakalpojumu iepirkums. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Pakalpojumu iepirkums „Eiropas patenta pieteikuma sagatavošana, iesniegšana un lietvedība”.
Apjoms: 1 gab.
CPV kods: 79120000-1 (Patentu un autortiesību konsultāciju pakalpojumi; pakalpojumu kategorija Nr.21)

Izpildes termiņš – 3 mēneši.

Starp 4 000,00 EUR  un 41 999,99 EUR

18.03.2015.

30.03.2015.
10.00

Piedāvājumu nebija

Iepirkums tika izbeigts bez rezultāta

30.03.2015.

 

 

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums: