NĒTERES TEORĒMAI 100 GADU

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, Doktorantūras skolas „Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas” zinātniskais seminārs 15. novembrī plkst. 13:00, LU CFI, Ķengaraga ielā 8, 2.stāva zālē uzstājas Oļģerts Dumbrājs (LU CFI). Vācu matemātiķe Emmija Nētere atklāja fundamentālu sakarību starp simetrijām dabā un saglabāšanās likumiem. Darbs tika publicēts 1918. gadā ar nosaukumu “Invariantas variāciju problēmas (Invariante Variationsprobleme).” Tas fizikā pazīstams ar nosaukumu Nēteres teorēma. Pēc 100 gadiem Nēteres teorēma rod aizvien vairāk izmantojumu. Referātā klausītāji tiks iepazīstināti ar matemātiķes biogrāfiju. Tam sekos dažādi simetriju un saglabāšanās likumu piemēri.