Optisko frekvenču ķemmju darbības pamatprincipi

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, Doktorantūras skolas „Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas” zinātniskais seminārs 1. martā plkst. 13:00, LU CFI, Ķengaraga ielā 8, 2.stāva zālē uzstājas Elza Liniņa (LU CFI Organisko materiālu laboratorija). Optiskās frekvenču ķemmes ir viens no šobrīd precīzākajiem mērinstrumentiem augstas izšķirtspējas spektroskopijā, kas ļauj veikt absolūtus frekvences mērījumus plašā diapazonā. Optiskās frekvenču ķemmes izveide ir samērā nesena – pirmais prototips piedāvāts 90. gadu beigās un 2005.gadā par to piešķirta Nobela prēmija fizikā –, taču šobrīd optiskās frekvenču ķemmes pieejamas arī komerciāli. Semināra mērķis ir iepazīstināt studentus un citus interesentus ar optiskās frekvenču ķemmes darbības pamatprincipiem, kā arī iespējamiem pielietojumiem pētniecībā.