2021. gada 2.ceturksnī LETERA klasteris organizēja diskusiju “Nanotehnoloģijas – izaicinājumi Latvijai”, kas rezultējās ar lēmuma parakstīšanu par atbalstu mikro un nanotehnoloģiju speciālistu apmācības programmas izveidei. Ievērojot lēmumā minēto, LETERA klasteris, klastera dalībnieki SIA “EuroLCDs” un SIA “Lightspace Technologies”, klastera partneris RTU, kā arī LU un LU Cietvielu fizikas institūts kopīgi izstrādāja divus jaunus profesiju standartus: Mikro un nanotehnoloģiju inženieris un Mikro un nanotehnoloģiju inženieris-fiziķis. Standarti ir saskaņoti Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares ekspertu padomē un nodoti apstiprināšanai Izglītības un zinātnes ministrijai. Uz šo standartu bāzes RTU un LU plāno sagatavot kopīgu studiju programmu mikro un nanotehnoloģiju inženieriem.

 

Vairāk informācijas

Dalīties