Saeima ceturtdien, 2.jūlijā, nolēma apstiprināt Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027.gadam (NAP2027).

“Nacionālais attīstības plāns ir kā mozaīka, kas atspoguļo visas Latvijas sabiedrības izpratni par to, kas ir svarīgs mūsu valsts attīstībai, un tas ir demokrātiska kompromisa rezultāts. Iepriekšējā plānošanas perioda pieredze liecina, ka Nacionālais attīstības plāns ir nepārtraukts process, kuram balsojums Saeimā ir drīzāk starta šāviens, nekā noslēdzošais posms.

Saeimas lēmumā īpaši uzsvērta nepieciešamība NAP2027 īstenošanas periodā sekmēt straujāku un ilgtspējīgu Latvijas tautsaimniecības struktūras transformāciju, palielināt mērķtiecīgus publiskā un privātā sektora ieguldījumus zinātnē un izglītībā, jo sevišķi augstākajā izglītībā un mūžizglītībā, kā arī pētniecībā un attīstībā, lai ilgtermiņā virzītos uz P&A veikto ieguldījumu apjomu – vismaz trīs procenti no IKP, tādējādi tuvinoties inovāciju radīšanas ziņā sekmīgāko Baltijas jūras reģiona valstu līmenim.

 

Plašāka informācija

Dalīties