Valsts izglītības attīstības aģentūra izsludina atklātu 4. kārtu pieteikumu atlasei pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai. Pētniecības pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 20. jūlijam.

Ceturtajā atlases kārtā šobrīd atbalsts paredzēts pētniecības pieteikumiem, kas fokusēti uz Covid-19 ietekmju izpēti un inovatīvu risinājumu attīstīšanu šādās tēmās:

  • sabiedrības veselības problēmu risināšana;  
  • elektronikas un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu attīstība, tai skaitā veselībai, izglītībai, birojiem, e-pārvaldei;
  • inovatīvi risinājumi uzņēmējdarbības attīstīšanai un pielāgošanai mainīgiem apstākļiem (piemēram, ārkārtas situācijām, klimata pārmaiņām).

Tuvākajā laikā šo tēmu loku plānots paplašināt, paredzot atbalstu pieteikumiem, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas jomu attīstībā. Sagaidāms, ka prioritāri atbalstu saņems pieteikumi, kuros risinātās problēmas saskan ar rīcības plānā “Eiropas pētniecības telpas aktivitātes cīņai pret koronavīrusa izraisīto Covid-19 pandēmiju” (First ERAvsCorona Action Plan) noteiktajām Eiropas prioritārās pētniecības un inovācijas aktivitātēm.

 

Vairāk VIAA mājaslapā

Dalīties