Jūs tiekat aicināti uz Deep Science Hackathon brokastīm - mēs apspriedīsim DSH progresu, interesantākās idejas, dalībnieku pieredzi hackathonos, citus jautājumus.

10.00 - 10.30 Reģistrācija un kafija +

10.30-10.40 Ievada vārdi. Dr.phys. Andris Anspoks, LU CFI direktora vietnieks inovācijās

10.40-13.00 

Par Deep Science Hackathon 2019;

Hackathoni inovāciju un pieredzes veicināšanai;

Par Hackathonu kā daļu no studentu mācību procesa;

Par pieredzi hackathonos, ietekmes novērtējums, ieguvumi, riska faktori;

Diskusija, jautājumi un atbildes.

Reģistrācija šeit: https://breakfast-dsh-2019.eventbrite.com

Dalīties