LUCFI 2015/41

Rezultāti iepirkumam LU CFI 2015/41
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 82 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto
piedāvājumu
 skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma
termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Ķimikāliju uzglabāšanas skapji izmantošanai tīrtelpās:
1.daļa: Šķīdinātāju un citu ķimikāliju, izņemot skābes un sārmus, uzglabāšanas skapji izmantošanai tīrtelpās;
2.daļa: Skābju un sārmu uzglabāšanas skapji izmantošanai tīrtelpās.
Paredzamais līguma termiņš: 4 mēneši.
CPV kods: 39180000-7.

Starp 4 000 EUR  un 41 999.99 EUR

02.10.
2015.

13.10.
2015.
10:00

 1

 

SIA „R&T”,
reģ.Nr. LV4 0003052095
Brīvības gatve 211, Rīga, LV-1039

27.10.2015.

 

4 mēneši

 

1.daļa:
1 164,00

2.daļa:
4 500,00

 

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Pilns uzaicinājuma teksts:                    Līgums:  1.daļa:      2.daļa: