Vara nitrīds (Cu3N): struktūra, īpašības un pielietojumi

Dr. Aleksejs Kuzmins (LU CFI EXAFS spektroskopijas laboratorija) Vara nitrīdam (Cu3N) ir īpaša anti-perovskita tipa atomārā struktūra un tā režģa dinamika ir saistīta ar vara atomu anizotropām termiskām vibrācijām. Pēdējā laikā vara nitrīds ir piesaistījis uzmanību, jo tā iespējamo pielietojumu kā materiālu WORM-tipa optiskos nesējos un optiskajā litogrāfijā, kā arī zemas pretestības magnētisko tuneļa savienojumu izgatavošanā izmantošanai magnētiskajā atmiņā. Bez tam, vara nitrīds ir arī daudzsološs kandidāts pielietošanai saules enerģijas pārveidotājos. Seminārā tiks sniegta informācija par vara nitrīda īpašībām un pielietojumiem, kā arī tiks aplūkoti oriģinālie rezultāti par tā struktūras un režģa dinamikas pētījumiem, izmantojot sinhrotrona starojumu.