Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija ir izveidota Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā 2017. gadā un nodarbojas ar materiālu struktūras, morfoloģijas un sastāva izpēti.

Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
BSc. Rolands Grants Inženieris 67261132 Rolands.Grants@cfi.lu.lv
MSc. Kārlis Kundziņš Pētnieks 67187875 Karlis.Kundzins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ilze Manika Vadošā pētniece 67261132 Ilze.Manika@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Jānis Maniks Vadošais pētnieks 67261132 Janis.Maniks@cfi.lu.lv
Dr.phys. Faina Muktepāvela Vadošā pētniece 67261132 Faina.Muktepavela@cfi.lu.lv
Olafs Slabkovskis Inženieris Olafs.Slabkovskis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Krišjānis Šmits Vadošais pētnieks; laboratorija vadītājs 67187478 Krisjanis.Smits@cfi.lu.lv
Jeļena Sušinska Inženiere Jelena.Susinska@cfi.lu.lv