Nesen izveidotā materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija pētījumus veic materiālu struktūras, morfoloģijas un sastāva noteikšanas virzienā, izmantojot modernas eksperimentālas un teorētiskas metodes. Šī uz metodēm balstītā laboratorija sniedz pakalpojumus citām pētniecības laboratorijām.

Grāds Vārds Uzvārds Amats Telefons E-pasts
Dr.phys. Krišjānis Šmits Laboratorijas vadītājs; Vadošais pētnieks 67187478 smits@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ilze Manika Vadošā pētniece 67261132 Ilze.Manika@cfi.lu.lv
Dr.phys. Faina Muktepāvela Vadošā pētniece 67261132 Faina.Muktepavela@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Jānis Maniks Vadošais pētnieks 67261132 Janis.Maniks@cfi.lu.lv
MSc. Kārlis Kundziņš Pētnieks 67187875 Karlis.Kundzins@cfi.lu.lv
MSc. Līga Bikše Zinātniskā asistente   Liga.Bikse@cfi.lu.lv
  Annamarija Trausa Zinātniskā asistente   annamarija.trausa@cfi.lu.lv
  Miļena Dile Inženiere   milena.dile@cfi.lu.lv
  Jeļena Sušinska Inženiere   jelena.susinska@cfi.lu.lv
BSc. Rolands Grants Inženieris 67261132 Rolands.Grants@cfi.lu.lv
  Kristians Kacers Inženieris   kristians.kacers@cfi.lu.lv
BSc. Olafs Slabkovskis Inženieris   Olafs.Slabkovskis@cfi.lu.lv
  Ēriks Vilunas Inženieris   eriks.vilunas@cfi.lu.lv

Laboratorijai ir izstrādātas un aktīvi pielietotas četras pētījumu metodes:

  • elektronu mikroskopija (I),
  • rentgenstaru un elektronu difrakcija (II),
  • mikro-cietības un nano-iespieduma metodes (III),
  • atomspēku mikroskopija (IV).