Masveidā ražojams zarnu čips (2020.)

Projekts Nr. KC-PI-2020/24

Projekta 1.posma ilgums: 01.04.2020. – 30.09.2020.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr Roberts Rimša

Projekta īstenotāji: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Projekta mērķis ir izstrādāt komercializācijas stratēģiju un eksperimentāli pierādīt iespēju izgatavot zarnu čipus izmantojot jauna mērogojamus materiālus. Zarnu čipi ir mikroiekārtas, kas ļauj replicēt zarnu darbību izmantojot mazu daudzumu cilvēka šūnu, un  nākotnē ļautu aizvietot dzīvnieku testus.

 

Maksimālais atbalsta finansējums projekta tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei ir līdz 25 000,00 EUR, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 25 000,00 EUR.