Optiskais gāzu sensors (2020.)

Projekts Nr. KC-PI-2020/47

Projekta  1.posma ilgums: 01.04.2020. – 30.09.2020.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Gatis Mozoļevskis

Projekta īstenotāji: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Projekta mērķis ir izstrādāt komercializācijas stratēģiju un veikt tehniski ekonomisko priekšizpēti optiskā gāzes sensora komercializācijai. Optiskais gāzes sensors ļauj detektēt dažādas gāzes un to koncentrāciju gaisā. Galvenās tehnoloģijas priekšrocības būtu augsta jūtība, ātrdarbība, stabilitāte un vienkārša izgatavošana.

Projekta 1.posma kopējās attiecināmās izmaksas: 27 770 EUR, t.sk., Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 25 000 EUR.