LUCFI 2014/21/ESF

 

Iepirkuma LU CFI 2014/21/ESF rezultāti      

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 01.09.2014. rīkojumu Nr. 5-v.
Iepirkums tiek veikts ESF līdzfinansēta projekta Nr. Nr. 2013/0015/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/010 „Inovatīvi materiāli caurspīdīgai elektronikai un fotonikai” vajadzībām.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

 

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvāju-mu iesnieg-šanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemša-nas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Materiālu piegāde.


Iepirkums ir sadalīts 6 daļās:

1.daļa: Atomspēka mikroskopa (AFM) adatas un režģi;

2.daļa: TEM un SEM laboratorijas materiāli;

3.daļa: Ķimikālijas (1);

4.daļa: Ķimikālijas (2);

5.daļa: Laboratorijas materiāli (1);

6.daļa: Laboratorijas materiāli (2).


CPV kods: 38000000-5; 24300000-7.

09.10.2014.

04.11. 2014.
10:00

1

1

SIA „Faneks”,
reģ.Nr. LV40002012606,
Kalna 17-1, Rīga, LV-1003

19.11.2014.

27.02.2015.

3 632,00

2

2

SIA „Faneks”,
reģ.Nr. LV40002012606,
Kalna 17-1, Rīga, LV-1003

19.11.2014.

27.02.2015.

5 605,00

3

2

SIA „Labochema Latvija”,
reģ.Nr. LV40003925979, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

19.11.2014.

27.02.2015.

2 189,17

4

3

SIA „Omnilab Baltic”, reģ.Nr.LV40103299003,
Mazā Nometņu 45a, Rīga, LV-1002

19.11.2014.

27.02.2015.

1 773,68

5

3

SIA „Omnilab Baltic”, reģ.Nr.LV40103299003,
Mazā Nometņu 45a, Rīga, LV-1002

19.11.2014.

27.02.2015.

1 382,59

6

1

SIA „Labochema Latvija”,
reģ.Nr. LV40003925979,
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

19.11.2014.

27.02.2015.

4 090,84

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums:     

Piegādātāja jautājumi 15.10.2014. par LUCFI 2014/21/ESF 3.daļas pozīcijām 10, 15 un 27 un Iepirkumu komisijas atbildes            

Piegādātāja jautājums 21.10.2014. par LUCFI 2014/21/ESF 3.daļas pozīciju 6 un Iepirkumu komisijas atbilde     

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols          Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem        

Noslēgtie līgumi: 1.daļa       2.daļa      3.daļa     4.daļa        5.daļa       6.daļa