Iepirkums LUCFI 2012/8/ERAF

Iepirkums LU CFI 2012/8/ERAF - PĀRTRAUKTS

Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0272/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/088 „Inovatīvi stiklu pārklājumi” ietvaros.

Iepirkums, tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam.

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, Ls

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgum- cena, bez PVN, Ls

Tehnoloģisko iekārtu noma: Izsmidzināšanas iekārtas noma atbilstoši 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai.

Līguma ilgums – 12 mēneši. Iekārta lietošanai nepieciešama 10 nedēļas, aktivitātes sadalot 1-2 nedēļu garos periodos 12 kalendāro mēnešu laikā.

Izsmidzināšanas iekārtu ir paredzēts izmantot piegādātāja telpās. Iekārtai ir jāatrodas Rīgā.

CPV kods: 31000000-6

 3000 - 19999

16.03. 2012.

27.03. 2012.
10:00
 

 

IEPIRKUMS
PĀRTRAUKTS

19.03. 2012.

 

 

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv