Saules Kauss 2014

Sacensību programma

9:00 – 10:00

Reģistrēšanās

10:00

Atklāšana

10: 30

Kopējais Starts

11: 00Sacensību sākums

14:00 -15:00

Lekcijas par alternatīvajām enerģijām

15:00 -16:00

Apbalvošana

  

Lai veicinātu un attīstītu jauniešu zināšanas par energoefektīviem risinājumiem un to pielietojumu mūsdienu pasaulē, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) izsludina konkursu „Saules kauss 2014”, kur finālsacensības notiks sestdienā, 2014. gada 17.maijā. Tā ietvaros skolēniem, izmantojot piešķirtos izejmateriālus vai/un sev pieejamos materiālus, jāizveido:

a) ar saules enerģiju darbināmi transportlīdzekļu modelīši, sacensībām ātruma, spēka un ūdens disciplīnās;

b) ar saspiestu gaisa/ūdens maisījumu darbināmas laivas sacensībām ūdenī.

Konkurss „Saules kauss” tiek rīkots jau septīto gadu, un arī šogad 5.-12. klašu skolēniem tajā būs iespēja praktiskā veidā demonstrēt savas idejas, zināšanas un prasmes energoefektīvu un atjaunojamu resursu izmantošanā, izstrādājot transportlīdzekļu modelīšus, kurus darbina tīra enerģija. Komandas tiek veidotas no 3 cilvēkiem katrā. Iepriekšējos gados skolēni jau pierādījuši, ka veiksmīgi spēj izgatavot ar saules enerģiju darbināmus sauszemes un ūdens transportlīdzekļu modelīšus.

Konkursa „Saules kauss” ietvaros modelīšu veidošanai skolēniem tiks izsniegti materiāli - saules paneļi un motoriņi (propelleri pēc pieprasījuma), kas sarūpēti ar Latvijas Vides Aizsardzības fonda palīdzību. Konkursa noslēgumā skolēnu izstrādātie modelīši tiks vērtēti dažādās disciplīnās atkarībā no to uzbūves, braukšanas spējas. Tostarp tiks vērtēta arī radīto risinājumu oriģinalitāte un aktualitāte.

Pirms sacensībām konkursa organizatori rīkos seminārus (digitālās tiešsaistes, izbraukuma) skolotājiem un komandu līderiem, sniedzot konsultācijas un papildu palīdzību konkursa veiksmīgai norisei.

2013. gadā konkursā piedalījās 40 skolēnu komandas, un noslēguma pasākumu apmeklēja vairāk nekā 150 jauniešu. Konkursā bija pārstāvēti visi Latvijas reģioni.

Aizpildītas pieteikuma anketas skolām (skolēnu komandām) jāiesūta līdz 17.aprīlim; var arī rakstīt uz e-pastu saule@cfi.lu.lv, norādot skolu un klasi, adresi, komandas nosaukumu un dalībnieku vārdus, uzvārdus, vēlēšanos saņemt šogad jaunās detaļas.

Sacensību nolikums

Tautas klases materiāli Saules Kauss 2014

Lokana Saules Suna Datenblatt_SMF-SMFS

Jauno panelu voltamperu liknes