Piegādes iepirkums ID Nr.: LUCFI 2016/16

Iepirkuma nosaukums : Pētniecības izejmateriālu un laboratorijas inventāra piegāde LU CFI

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 22300131, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

 

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Iepirkuma priekšmets- Pētniecības izejmateriālu un laboratorijas inventāra piegāde LU CFI, atbilstoši Iepirkuma nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija) (skatīt Nolikuma 2.pielikumu) noteiktajām prasībām:

Iepirkuma priekšmeta 1 (pirmā) daļa- Ķīmikāliju un inventāra piegāde pētniecības vajadzībām;

Iepirkuma priekšmeta 2 (otrā) daļa- Elektroniko preču piegāde pētniecības vajadzībām;

Iepirkuma priekšmeta 3 (trešā) daļa- Optikas materiālu piegāde pētniecības vajadzībām;

Iepirkuma priekšmeta 4 (ceturtā) daļa- Oglekļu plēvju iegāde pētniecības nolūkam;

Iepirkuma priekšmeta 5 (piektā) daļa- Dažādu inventāru un materiālu piegāde;

Iepirkuma priekšmeta 6 (sestā) daļa- Tīrtelpu vajadzībām nepieciešamā inventāra piegāde.

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 24000000-4

Papildus CPV Kods: 38000000-533000000-0; 18000000-9; 31000000-6

 

IEPIRKUMA NOLIKUMS

Jautājumi un atbildes #1

Jautājumi un atbildes #2

Jautājumi un atbildes #2 pielikums

Atvēršanas sanāksmes protokols

Lēmums

Līgums #1;

Līgums #2;

Līgums #3;

Līgums #4;

Līgums #5;

Līgums #6;

Vienošanās pie līguma ar SIA “Biotecha Latvia” (1.daļa)

Vienošanās pie līguma ar SIA “Biotecha Latvia” (2.daļa)

Vienošanās pie līguma ar SIA “Faneks” (4.daļa)

Vienošanās pie līguma ar SIA “Faneks” (5.daļa)

Vienošanās pie līguma ar SIA “Semicom” (6.daļa)

Lielāka vai vienāda ar 4 000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro

24.11.2016.

līdz 05.12.2016. plkst.
10:00

5 (katrā iepirkuma priekšmeta daļā divi gabali)

SIA Biotecha Latvia- I.un II.daļa; SIA OPTEK-III.daļa

SIA Faneks-IV, V.daļas; SIA Semicom-VI.daļa

 

08.12.2016.

 31.12.2016. ar iespēju pagarināt līdz 31.12.2017.

I.daļa- 24102.32 II.daļa- 9800.00 III.daļa-1278.00

IV.daļa-

1743.22

V.daļa-

675,85

VI.daļa-

3622.31

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: Gints Rieksts, +371 22300131, gints.rieksts@lu.lv