Iepirkuma nosaukums "LU CFI laboratoriju ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrāde"

Pakalpojumu iepirkuma ID Nr.: LUCFI 2016/14/ES

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 22300131, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam.

 

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

LU CFI laboratoriju ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izstrāde

Paredzamais līguma termiņš: 120 kalendārās dienas.

CPV kods:71200000-0 (Arhitektūras un saistītie pakalpojumi)

Iepirkuma nolikums

Pielikumi #1

Pielikumi #2

Pielikumi #3

Pielikumi #4

Jautājumi un atbildes

Lēmums

14.11.2016.Līgums Nr.2016/14

Lielāka vai vienāda ar 4 000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro

18.10 2016.

līdz 31.10.2016. plkst.
10:00

3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AR.4" 08.11.2016

 120 k.d.

 11942,82

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: Gints Rieksts, +371 22300131, gints.rieksts@lu.lv

Kontaktpersona tehniskās specifikācijas jautājumos: Jānis Kļaviņš, +371 29404742, janis.klavins@cfi.lu.lv