LUCFI/2014/16/ESF

Konkursa LU CFI 2014/16/ESF rezultāti             Noslēgtie līgumi: 1.daļa    ;  2.daļa       ;   3.daļa               

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013. rīkojumu Nr. 5-v.

Iepirkums tiek veikts ESF līdzfinansēta projekta Nr. Nr. 2013/0046/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/021 „Tehnoloģiski svarīgu materiālu eksperimentāli un teorētiski pētījumi” vajadzībām.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkuma priekšmets

Paziņojuma par konkursu publicēšanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesniegto piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Materiālu piegāde.
Iepirkums ir sadalīts 3 daļās:
1.daļa: Laboratorijas piederumi;
2.daļa: Tīģelis un piederumi;
3.daļa: Ķimikālijas.
CPV kods: 38000000-5; 24300000-7

05.06.2014.

14.07. 2014.
11:00

1

4

SIA „Saint-Tech”, reģ.Nr.: LV40103232449
Augusta Deglava 156-172, Rīga, LV-1021

22.08.2014.

30.12.2014.

765,50

2

2

SIA „Labochema Latvija”
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

22.08.2014.

30.12.2014.

1 883,50

3

3

SIA „Labochema Latvija”
reģ.Nr. LV40003925979
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

22.08.2014.

30.12.2014.

366,30

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums:                

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un atbilstoši atvēršanas sanāksme ir pārcelti no 10:00 07.07.2014. uz 11:00 14.07.2014. Atbildes uz piegādātāja jautājumiem varam sniegt līdz 08.07.2014.
Piegādātāja jautājumi par 1.un 3.daļu 20.06.2014. un Iepirkumu komisijas atbildes       
Piegādātāja jautājumi 02.07.2014. par LUCFI 2014/16/ESF 1.daļas pozīcijām 9 un 11 un Iepirkumu komisijas atbildes       

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols:      (3. un 8.rindā nekas nav svītrots, redzamās svītras ir skenēšanas defekts)

Informācija par noraidītajiem piedāvājumiem:

N. p.k.

Pretendents

Noraidītās daļas numurs

Noraidītās daļas cena bez PVN, EUR

Piedāvājuma atbilstība prasībām un noraidīšanas iemesls

1

SIA „Saint-Tech”,
reģ.Nr.: LV40103232449,
Augusta Deglava 156-172, Rīga, LV-1021

2

2 485,00

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

2

SIA „Enola”,
reģ.Nr. LV40103049886,
K.Valdemāra 48, Rīga, LV-1013

3

385,70

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

3

SIA „Interlux”,
reģ.Nr. LV40003793189, „Jaunbūmaņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130

3

683,79

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

4

OU „Inbio”,

reģ.Nr. 10565826, Akadeemia tee 15, 1268, Tallinn, Igaunija

1

832,15

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

5

SIA „MyLab”,
reģ.Nr. LV40103616857, Pulkveža Brieža iela 35, Rīga, LV-1045

1

1 015,61

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.

6

SIA „Labochema Latvija”,
reģ.Nr. LV40003925979, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006

1

974,81

Piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām, bet nav ar viszemāko cenu.