Iepirkums LUCFI 2012/7/ERAF

Iepirkums LU CFI 2012/7/ERAF pārtraukts 16.03.2012., jo ir izmaiņas tehniskajās specifikācijās.

Tā vietā 16.03.2012. ir izsludināts iepirkums LUCFI 2012/8/ERAF.