LU CFI 2012/17/ESF/ERAF

Iepirkuma  LU CFI 2012/17/ESF/ERAF rezultāti

Iepirkums tiek veikts vairāku ESF un ERAF līdzfinansētu projektu ietvaros.
Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likums”.
Konkursu organizē Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, LU aģentūras iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu Nr. 5-v no 20.02.2012., paragrāfs 1.

 

Iepirkuma priekšmets

Informācijas par konkursu ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma daļa

Iesnieg- to piedā-vājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, Ls

Ķimikāliju un laboratorijas piederumu piegāde. Iepirkums ir sadalīts 7 daļās.

1.daļa: „Pētījumu materiāli - ķimikālijas ESF projekta Nr.: 2009/0202/1DP/ 1.1.1.2.0/09/ APIA/VIAA/141 izpildei”;

2.daļa: „Pētījumu materiāli - laboratorijas trauki ESF projekta Nr.: 2009/0202/1DP/ 1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/141 izpildei”;

3.daļa: „Pētījumu materiāli - pamatnes ESF projekta Nr.: 2009/0202/1DP/1.1.1.2.0/09/ APIA/VIAA/141 izpildei”;

4.daļa: „Ķimikālijas un laboratorijas piederumi ERAF projekta Nr.2010/0252/2DP/ 2.1.1.1.0/ 10/APIA/VIAA/009 izpildei”;

5.daļa: „Ķimikālijas un laboratorijas piederumi ERAF projekta Nr. 2010/0308/ 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/051 izpildei”;

6.daļa: „Darba aizsardzības līdzekļi un laboratorijas materiāli ERAF projekta Nr.2010/0308/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/ VIAA/051 izpildei”;

7.daļa: „Ķimikālijas ERAF projekta Nr.2010/0275/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/124 izpildei”.

Paredzamā kopējā līgumcena: ap 20 000 Ls. CPV kods: 24300000-7.

08.06. 2012.

09.07. 2012.
14.15

1

3

SIA "Labochema Latvija", Dzērbenes 27, Rīga, LV-1006

22.10. 2012.

30.11. 2012.

3 030,16

2

2

SIA “Interlux”, "Jaunbūmaņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130

22.10. 2012.

30.11. 2012.

3 660,33

3

3

SIA “Interlux”, "Jaunbūmaņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130

22.10. 2012.

30.11. 2012.

3 755,00

4

3

SIA “Interlux”, "Jaunbūmaņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130

22.10. 2012.

1 mēnesis

2 456,40

5

2

Nebija specifikāci-jām atbilstošu piedāvājumu

22.10. 2012.

-

-

6

nav

Nebija piedāvājumu

22.10. 2012.

-

-

7

3

SIA „Omnilab Baltic”, Mazā Nometņu 45A, Rīga, LV-1002

22.10. 2012.

1 mēnesis

216,89

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr. 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Konkursa nolikums: