Saules Kauss I

Projekts SET (Saules Enerģija Tuvplānā) automobilis

„SET automobilis”

Rezultāti

 

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir izdomāt un izgatavot mašīnas maketu, kuras uzdevums ir pēc iespējas īsākā laikā nobraukt nosprausto distanci, izmantojot tikai konkrētajā brīdī pieejamo Saules (gaismas) enerģiju.
Komandu veido 1-3 skolnieki un tai nepieciešams nosaukums un moto.
Komandām tiek iedots (izsūtīts) vai arī tās iegādājas vienādus Saules bateriju paneļus, uz kuru bāzes jāizgatavo automašīna, izmantojot jebkurus pieejamos palīgmateriālus un detaļas, izņemot baterijas un/vai akumulatorus. Sacensībās automašīnām jānobrauc ierīkotā trase (5 – 20 m). Sacensības tiek organizētas pa grupām - grupu dalībniekus izlozēs pirms sacensībām. Katras grupas 2 uzvarētāji kvalificējas nākošajai kārtai, kamēr tiks noskaidrots absolūtais uzvarētājs.

Sacensību laiks:

Sacensības tiek organizētas 2008. gada maija otrajā pusē, vietā, kas tiks izziņota atsevišķi. Par savu gatavību un vēlmi piedalīties sacensībās Organizatori jāinformē atsevišķi līdz 2008. gada 6. maijam (pa e-pastu: kleperis@latnet.lv)

Organizatori:

1.    Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (Jānis Kleperis, Mārtiņš Vanags, Līga Grīnberga).
2.    Latvijas Fizikas Skolotāju Asociācija LFSA (Biruta Šķēle)
3.    Žurnāls „TERRA” (Ilgonis Vilks)
4.    Santa Pūce (Ventspils Augstskola)