LU CFI zinātnisko semināra laikā norisināsies Studentu un Jauno zinātnieku grantu pieteicēju uzstāšanās

Maksims Sokolovs “Perovskītu virsmu cieto oksīdu kurināmā elementiem modelēšana no pirmajiem principiem

Edgars Butanovs “Metālu oksīdu nanovadu heterostruktūru funkcionālie materiāli

Arturs Bundulis “Organisko materiālu trešās kārtas dielektriskās caurlaidības noteikšana ar Z-scan metodi

Aleksejs Zolotarjovs “Perspektīvo pārklājumu sintēze uz metālu virsmām