Iepirkums LU CFI 2018/21/ERAF

Spektrālais elipsometrs

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "Spektrālais elipsometrs.", id.Nr. LU CFI 2018/21/ERAF

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2017.gada 27.novembra rīkojums Nr.15-v.

Atklāts konkurss

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

Spektrālais elipsometrs, atbilstoši Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

  

CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).

 

150000   10.07.2017. plkst.11:00   Iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums. 03.08.2018.    

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Mārtiņš Ruktis (tehniskā specifikācija) martins.rutkis@cfi.lu.lv

Ilona Heinrihsone (citi jautājumi), e-pasts: ilonah@cfi.lu.lv

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Nolikums ar grozījumiem 07.06.2018. 

Pielikums Nr.2 ar grozījumiem 07.06.2018. 

Pielikums Nr.4 ar grozījumiem 07.06.2018. 

Noslēguma ziņojums