Ir izveidota Inovāciju un pētniecības pārvaldības padome, kuras uzdevums būs pētniecības, attīstības un inovāciju politikas institucionālās pārvaldības uzlabošana un Viedās specializācijas stratēģijas ieviešanas uzraudzība Latvijā.

Jaunizveidotā padome ir koleģiāls un konsultatīvs pētniecības, attīstības un inovāciju politikas un Viedās specializācijas stratēģijas stratēģiskās vadības līmeņa formāts. Tajā darbosies ministri no Ekonomikas ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Latvijas Zinātnes padomes.

Padomes darbības mērķis ir veikt pētniecības, attīstības un inovāciju politikas un Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas un pārvaldības uzraudzību, balstoties regulārā monitoringā, uzlabot informācijas apriti un veidot ciešāku sadarbību starp galvenajām publiskā sektora institūcijām, kas Latvijā ir atbildīgas par pētniecības, attīstības un inovāciju politikas, kā arī Viedās specializācijas stratēģijas izstrādi, ieviešanu, uzraudzību un kopējo monitoringu.

Vairāk informācijas

Dalīties