Līdz 3. augustam ir iespēja pieteikties dalībai studentu inovāciju inkubācijas programmā “Esi” un saņemt ikmēneša stipendiju un 4500 eiro prototipa izstrādei. Programmas mērķis ir nodrošināt sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu risinājumu izstrādi, piedāvājot atbalstu idejas validācijai praktiskos semināros un individuālā mentoringā.

Programmu kopīgi īsteno vairāki izglītības un biznesa vides pārstāvji – Rīgas Ekonomikas augstskola, Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Juridiskā augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, konsultāciju uzņēmums “Civitta Latvija” un nozares partneri no Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas, “Zero Waste Latvia”, “TechHub Riga”, Cietvielu fizikas institūta, Latvijas Universitātes, Rēzeknes Biznesa asociācijas, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas.

Vairāk informācijas par inovāciju programmu.

Dalīties