Apvārsnis Eiropa Latvijas Nacionālais kontaktpunkts ir izdevis informatīvo bukletu, kurā var atrast informāciju par to, kas ir Apvārsnis Eiropa, ko nodrošina Apvārsnis Eiropa Nacionālais kontaktpunkts un kāda ir tā darbinieku pieredze.

Apvārsnis Eiropa Latvijas Nacionālais kontaktpunkts ir profesionāls Apvārsnis Eiropa (Horizon Europe) atbalsta dienests Latvijā.

Informatīvais buklets

Lai pieteiktos Apvārsnis Eiropa programmās, Apvārsnis Eiropa Latvijas Nacionālais kontaktpunkts iesaka iepazīties ar portāla Funding&Tenedes video pamācību.

Dalīties