Septembrī tiks izsludināts uzaicinājums iesniegt pieteikumus saskaņā ar nesen izsludināto MSCA4Ukraine shēmu, ko finansē saskaņā ar Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām un kuras mērķis ir atbalstīt pārvietotos pētniekus no Ukrainas.

Par MSCA4Ukraine: MSCA4Ukraine ļaus pētniekiem no Ukrainas turpināt darbu akadēmiskajās un neakadēmiskajās organizācijās ES dalībvalstīs un Apvārsnis Eiropa asociētajās valstīs, vienlaikus saglabājot savus sakarus ar pētniecības un inovāciju kopienām Ukrainā.

Shēma var arī:

  • veicināt pētnieku reintegrāciju Ukrainā, ja ir izpildīti nosacījumi drošai atgriešanai, lai novērstu pastāvīgu intelektuālā darbaspēka emigrāciju,
  • veicināt Ukrainas universitāšu un pētniecības sektora stiprināšanu un tās sadarbību un apmaiņu ar starptautisko pētniecības kopienu.

Vairāk informācijas

Dalīties