Latvijas Zinātnes padome lemj veikt grozījumus Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2020. gada atklātā konkursa nolikumā par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz 30. martam.

2018. gada fundamentālo un lietišķo projektu konkursā finansēto projektu konkursā finansēto projektu īstenotājiem vidusposma zinātnisko pārskatu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 7. aprīlim.

Vairāk informācijas: lzp.gov.lv

Dalīties