Izdevuma mērķis ir iepazīstināt un ieinteresēt pasaules zinātniekus sadarbībai ar Latvijas zinātnieku pētījumiem.

Jaunajā izdevumā apkopoti vairāk nekā 40 raksti, kas sagrupēti četrās nodaļās - "Zinātnes politika", "Dzīvības zinātnes", "Jaunākie pētījumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs" un "Menedžmenta un pētniecības attīstība tehnoloģijās un inženierzinātnēs". Papildus aplūkotas tēmas par Latvijas Zinātņu akadēmijas starpvalstu sadarbību, tostarp starpinstitūciju programmu "Sievietēm zinātnē”, iekļauta informācija par Latvijas Zinātņu akadēmijas ikgadējā konkursa par gada nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē 2019. gadā rezultātiem, kā arī raksts akadēmiķa Jāņa Stradiņa (1933-2019) piemiņai.

Izdevuma 108-114.lpp. informācija par mūsu institūta sasniegumiem.

Izdevuma e-versija: www.lza.lv/images/stories/LZA_GG-2020.pdf

Dalīties