Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajā pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta pieteikumu 3. kārtā apstiprināts 81 pieteikums par kopējo finansējumu vairāk nekā 10 miljoni eiro. Šos projektus īstenos 16 zinātniskās institūcijas un 3 komersanti. Visvairāk pieteikumu ir apstiprināti Rīgas Tehniskajai universitātei (20 pieteikumi), Latvijas Universitātei (19 pieteikumi) un Latvijas Organiskās sintēzes institūtam (10).

Vairāk informācijas: http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/jaunumi/?text_id=40943

Dalīties