27. novembrī 5. stāva auditorijā sirsnīgā gaisotnē noritēja LU CFI Alumni programmas dalībnieku pirmā tikšanās.

Atkal satikšanās un jaunas iepazīšanās, sarunas par “vecajiem laikiem” un biznesa attīstīšanu tuvākā un tālākā nākotnē, iespēja uzzināt ko un kā dara citi, kā arī visaptveroša pārliecība, ka kopā varam veicināt dabaszinātņu uzplaukumu Latvijā - tā īsumā varam raksturot ieguvumus Alumni tikšanās laikā!

Pirmajā reizē ar savu stāstu dalījās Ilze Aulika (Istituto Italiano di Tecnologia), Pāvels Nazarovs (SIA Schaeffler Baltic), Guntis Mārciņš un Andris Voitkāns (SIA Groglass) un Mārtiņš Zeps (SIA ENME).

Par norisēm institūtā īsi ieskicēja direktors Mārtiņš Rutkis un direktora vietnieki Andris Šternbergs par aktivitātēm zinātnē, Anatolijs Šarakovskis par institūta ieguldījumu LU fizikas studiju programmu pilnveidošanā un tuvināšanā praktiskajam pielietojumam augsto tehnoloģiju nozares uzņēmumos, kā arī Andris Anspoks, pievienojoties no Hamburgas DESY PETRA III sinhrotrona centra, pastāstīja par soļiem institūta kā zinātnes ekselences centra attīstīšanā.

Tikšanās dalībnieki īpaši priecājās satikt Plāno kārtiņu laboratorijas vadītāju Juri Purānu, kurš ir sniedzis nozīmīgu atbalstu ne viena vien institūta darbinieka izaugsmē.

Pēc informācijas un viedokļu apmaiņas Alumni dalībnieki devās vizītē uz Tīrtelpām, kuras novembrī sertificētas atbilstoši ISO 9001:2015 kvalitātes sistēmas prasībām, un Spektroskopijas laboratoriju, lai uzzinātu par jaunākajām iekārtām un to izmantošanas iespējām.

Sarunu gaitā sapratām, ka Alumni programma ir vienlīdz vērtīga kā institūtam, tā arī tiem, kuru ceļi šobrīd ved citur. Ir daudz līdzīgu interešu, vajadzību un problēmu, ko kopīgi varam atrisināt vienkāršāk un ātrāk. Kopā mēs varam vairāk!

Uz tikšanos nākamajā Alumni pasākumā!

Dalīties