Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 2019. gada 7. un 8. novembrī rīko nākamai Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas programmai Apvārsnis Eiropa veltītu konferenci "Towards Horizon Europe Implementation in Latvia".

Programmā Apvārsnis Eiropa pētniecībai un inovācijai ir paredzēti 100 miljardi EUR, lai risinātu klimata pārmaiņu jautājumus, stiprinātu Eiropas integritāti un globālo konkurētspēju. Konferenci atklās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. Ar programmas Apvārsnis Eiropa konceptu iepazīstinās Eiropas Komisijas ģenerāldirektors pētniecībā un inovācijās Žans-Ēriks Pakē (Jean-Eric Paquet). Konferences pirmajā dienā tiks diskutēts par Latvijas sasniegumiem ES pētniecības un inovāciju programmā Apvārsnis 2020. Savukārt otrajā konferences dienā būs iespējams uzzināt nākamās programmas Apvārsnis Eiropa aktualitātes, kā arī nosacījumus projektu izstrādē un īstenošanā.

Šajā pasākumā mūsu institūtu pārstāvēs Zinātniskās padomes priekšsēdētāja un Spektroskopijas laboratorijas vadošā pētniece Dr.phys. Laima Trinklere.

Reģistrācija konferencei beidzās 1. novembrī, bet visi interesenti to varēs vērot tiešraidē, sākums plkst. 9.30.

Vairāk informācijas: https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/3745-tiesraide-bus-skatama-petniecibas-un-inovacijas-pro-grammas-apvarsnis-eiropa-konference

Tiešraide: https://www.youtube.com/watch?v=G_mDLAKBbx0

Dalīties