Darba kārtībā:

  1. LU CFI Laboratoriju vadītāju vēlēšanas;
  2. LU CFI labākie sasniegumi 2019 g.;
  3. LU CFI fonda nodibināšana (A.Anspoks);
  4. Dažādi.

 

Dalīties