Latvijas Universitāte (LU) ir iekļauta Eurostat statistikas datubāzes atzīto zinātnisko institūciju sarakstā. Tagad LU zinātniekiem paveras ievērojami plašākas pētījumu iespējas, izmantojot Eurostat datus meta un mikrodatu līmenī.

Eurostat ir Eiropas Savienības statistikas birojs, kas apkopo augstas kvalitātes datus visā Eiropā. Dati sniedz iespēju salīdzināt dažādas valstis un reģionus. Tādi dati nepieciešami pareizu lēmumu pieņemšanai, politiķu darba izvērtēšanai kā arī priekšstatu veidošanai par mūsdienu sabiedrību. Latvijā šis iespējas līdz ar LU ir dotas vēl tikai trim zinātniskajām institūcijām – Baltijas Starptautiskās Ekonomikas Politikas Studiju centram, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldei un Rīgas Stradiņa Universitātei.

Vairāk informācijas kā pieteikties datu saņemšanai:  https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/52213/

Dalīties