2019. gada 21. oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu organizē informatīvo dienu “Intelektuālā īpašuma menedžments programmas Apvārsnis 2020 projektos”.

Informatīvajā dienā tiek aicināti piedalīties potenciālie projektu pieteikumu iesniedzēji, projektu īstenotāji un jebkurš, kuru interesē Intelektuālā īpašuma jautājums programmas Apvārsnis 2020 projektu kontekstā. Projektu pieteicējiem un īstenotājiem no Latvijas būs iespēja dalīties pieredzē un uzdot jautājumus par Intelektuālā īpašuma tiesību jautājumiem, kas ņemami vērā  izstrādājot projekta pieteikumus un kas svarīgs slēdzot Līgumus gan ar EK, gan projekta partneriem.

Vairāk informācijas un pasākuma programma: http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/progr_petn_jaunumi/?text_id=40862cv

Dalīties