Lai sekmētu Latvijas zinātnes izcilību un starptautisko sadarbību pētniecības un tehnoloģiju jomā, otrdien, 2019. gada 10. septembrī, valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz pārdalīt ministrijai pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu un palielināt investīciju apmēru starptautiski augstu novērtētiem pētniecības projektiem.

Starptautiskās pētniecības un attīstības sadarbības programmā apstiprināto projektu iesniegumu īstenošanai finansējums tiks palielināts par 4,3 milj. eiro. Finansējums paredzēts vairāku ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” apakšprogrammās augsti novērtētiem projektiem, kuru īstenošanai finansējums nebija piešķirts.

Vairāk informācijas: https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/3654-pieskirts-papildu-finansejums-starptautiski-augstu-novertetiem-petniecibas-projektiem

Dalīties