Līdz š.g. 30. septembrim Eiropas patentu iestāde un Patentu valde aicina individuālos izgudrotājus, uzņēmējus, pētniecības institūtus, universitātes, profesionālās asociācijas un ikvienu interesentu pieteikt izgudrojumus un to izgudrotājus Eiropas Izgudrotāju balvai 2020 (European Inventor Award 2020).

Galvenais nosacījums, lai izvirzītu nominantu prestižajai balvai - izgudrojumam ir jābūt piešķirtam Eiropas patentam un tam ir jābūt spēkā vismaz vienā Eiropas Patentu konvencijas dalībvalstī. Nominētajiem izgudrojumiem jābūt ar augstu inovācijas pakāpi, praktisku pielietojumu, tirgus potenciālu Eiropā un skaidri saskatāmu pienesumu ekonomikai un sabiedrībai, kā, piemēram, palielināts darba vietu skaits, dzīves kvalitātes celšana vai dabas aizsardzība.

Prasības un nosacījumi pretendentiem, nominantu pieteikšana apbalvojumam un cita informācija: http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=5130&Itemid=43

Dalīties