17.–18. jūlijā Rīgā norisinājās kārtējā EUROfusion Ģenerālā Asambleja, kuru rīkoja Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. 17. jūlijā pasākumu atklāja Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietas izpildītājs Dmitrijs Stepanovs.

Savukārt 18. jūlija rītā ar asamblejas dalībniekiem tikās un uzrunas vārdus teica mūsu valsts prezidents Egils Levits, atbalstot gan šī vērienīga projekta mērķi, gan Latvijas zinātnieku veiksmīgo dalību projektā, sakot: “Es priecājos jūs šodien sveikt divdesmit sestajā EUROfusion Ģenerālās asamblejas sanāksmē! Pirmo reizi tā notiek Latvijā, un es lepojos ar Latvijas ieguldījumu šīs programmas īstenošanā. Uzsākot pildīt Valsts prezidenta pienākumus, esmu nolēmis darīt visu iespējamo, lai palīdzētu mūsu valstij atrast savu ceļu globalizācijas procesos, kas ir dažādu izaicinājumu pilni. Mums ir darīšana ar pasauli, kas ir norūpējusies par ilgtspējīgu attīstību, kur cilvēki nākotnē saskarsies ar daudzu profesiju izzušanu tehnoloģiju attīstības dēļ, kurā ārkārtīgi liela ietekme ir mākslīgajam intelektam un viediem risinājumiem..”

Savas runas beigās prezidents pārliecināti apgalvoja: “Es personīgi uzskatu zinātni par vienu no Latvijas prioritātēm un vēlos, lai šis darbs turpinātos gan šajā projektā, gan arī daudzos citos svarīgos projektos. Tikai kopā mēs varam nodrošināt, ka nākotne mums nesīs ilgtspējīgu un tīru planētu, ko mēs varēsim atstāt mūsu pēcnācējiem.”

Visa valsts prezidenta uzruna:  https://www.president.lv/lv/jaunumi/zinas/valsts-prezidenta-egila-levita-uzruna-divdesmit-sestaja-eurofusion-generalas-asamblejas-sanaksme-25808

Vairāk par asambleju un projektu: https://www.cfi.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/50702/

Dalīties