Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Cietvielu fizikas institūta 34. zinātniskā konference notiks 2018. gadā no 20. līdz 22. februārim.

20.02.2018

Konference tiks veltīta Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta 40. gadadienai un Segnetoelektriķu un pjezoelektriķu fizikas problēmu laboratorijas 50. gadadienai.

Ar konferences mutisko referātu programmu ir iespējams iepazīties šeit 

Ar konferences stenda referātu programmu ir iespējams iepazīties šeit