Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Izsludināts konkurss pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai (2. atlases kārta)

09.02.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina atklātu 2. atlases kārtu pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai. Pētniecības pieteikumus var iesniegt Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu piešķir, lai attīstītu jauno zinātnieku prasmes un palielinātu zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem. Pētniecības pieteikumu 2. atlases kārtā lielāka uzmanība tiks pievērsta pēcdoktorantu ārvalstu mobilitātei, zinātnisko publikāciju kvalitātei un jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei, kā arī lielāks uzsvars tiks likts uz sabiedrības iesaistes un informēšanas pasākumiem.

Pieejamais finansējums 2. atlases kārtā ir 15 228 440 euro, tai skaitā plānotais kopējais attiecināmais finansējums ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem 7 614 220 euro un ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem 7 614 220 euro, no kuriem 1 522 844 euro plānoti fundamentālo pētījumu īstenošanai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2018. gada 27. aprīlis.

Detalizētāka informācija par konkursu, atbalstāmajām darbībām un 2. kārtas nolikums atrodami VIAA mājaslapas sadaļā Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts » Konkursi.

Papildus informācija:

http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/jaunumi/?text_id=39943