Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Inga Jonāne pie eksperimentālās līnijas sinhrotronā starojuma centrā ELETTRA Itālijā
Inga Jonāne pie eksperimentālās līnijas sinhrotronā starojuma centrā ELETTRA Itālijā

LU CFI pirmā kursa doktorante Inga Jonāne saņem SIA “Mikrotīkls” stipendiju

04.01.2018

LU fonds izziņo Latvijas Universitātes (LU) eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomas pirmā kursa doktorantu stipendiju konkursa rezultātus. Starp 6 jaudīgākajiem jaunajiem dabaszinātniekiem, kuri, pateicoties SIA “Mikrotīkls” ziedojumam, turpmāko gadu saņems katru mēnesi atbalstu savam doktordarba pētījumam, ir Fizikas un matemātikas fakultātes pirmā kursa doktorante Inga Jonāne.

Inga strādā LU CFI Materiālu Morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorijā. Viņas doktordarba tēma ir “Funkcionālo materiālu eksperimentālie un teorētiskie pētījumi sensoru pielietojumiem”. Pētījuma mērķis ir, izmantojot vairākas eksperimentālās un teorētiskās fizikas metodes, izpētīt un izskaidrot, galvenokārt, varu/molibdēnu/volframu saturošu oksīdu un sulfīdu strukturālo īpatnību saistību ar to funkcionālajām īpašībām, kā arī izvērtēt to potenciālu sensoru pielietojumiem.

Lai izveidotu sensoru ar labākajām īpašībām, ir jābūt skaidram tā funkcionēšanas mehānismam. Tam nepieciešami fundamentālie pētījumi. Svarīga ir kontrolēta materiālu sintēze un to struktūras raksturošana, izmantojot dažādas vienu otru papildinošas eksperimentālās metodes. Materiālu pētījumiem ne mazāk svarīga ir teorētisko aprēķinu veikšana un modelēšana.

Ingas doktordarba pamata eksperimentālā metode ir rentgenabsorbcijas spektroskopija, kas ļauj pētīt materiāla struktūru atomārā līmenī. Eksperimenti tiek veikti Eiropas sinhrotronā starojuma centros. Iegūto datu interpretēšanai tiek izmantota laboratorijā nesen izstrādātā apgrieztā Monte-Karlo metode ar evolucionārā algoritma pieeju.

Apvienojot vairākas eksperimentālās un teorētiskās metodes, iespējams izskaidrot saistību starp materiāla struktūru un tā īpašībām, kas ļautu izveidot praksē ieviešamus tehnoloģiskus produktus.

Inga aicina citus studentus nelaist garām šādas iespējas un pieteikties stipendijām!

Vairāk par stipendiju un tās laureātiem skatīt: www.fonds.lv/zinas/t/51961/