Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Cietvielu fizikas institūta 34. zinātniskā konference notiks 2018. gadā no 20. līdz 22. februārim.

21.12.2017

Konference tiks veltīta Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta 40. gadadienai un Segnetoelektriķu un pjezoelektriķu fizikas problēmu laboratorijas 50. gadadienai.

Aicinu jūs un jūsu studentus piedalīties konferencē un līdz 2018. gada 15. janvārim iesniegt referātu tēzes latviešu un angļu valodā, tās nosūtot uz issp@cfi.lu.lv. Tēžu sagatavošanai lūdzu izmantot šo veidni .

Vēstulē lūdzu minēt vēlamo referāta veidu – mutiskais vai postera prezentācija.

Gadījumā, ja ir zināmi ierobežojumi datumu un/vai laika ziņā, kad jūs nevarat uzstāties, lūdzu miniet vēstulē.