Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Sekmīgi aizvadīts COST TO-BE Meeting 2017

14.09.2017

Šī gada 11.-13.septembrī LU CFI norisinājās COST akcijas konference “Towards oxide-based electronics”, kurā pulcējās zinātnieki aptuveni no 23 dažādām valstīm. Šī konference bija 7. COST TO-BE akcijas ietvaros.

Tās laikā tika sapulcēti zinātnieki, kas strādā ar pārejas metālu oksīdiem un to tehnoloģiskiem pielietojumiem, lai redzētu, kāds ir līdzšinējais stāvoklis pasaulē un spriestu par turpmākajiem plāniem un attīstību šajā nozarē.

Konference tika iedalīta trīs apakštematikās:

  1. Oksīdu fundamentālie pētījumi elektronikas pielietojumam – teorija un eksperimenti;
  2. Oksīdu audzēšanas un ražošanas metodes;
  3. Oksīdu pielietojumi un uz oksīdiem balstītas ierīces.

Konferencē tika prezentēti 13 ielūgtie referāti, 24 mutiskie referāti un vairāk nekā 50 stenda referātii.

Nākamā konference šīs akcijas ietvaros, kas būs arī pēdējā, tiks organizēta 2018.gada martā Barselonā.

Nelielu izlasi no pasākuma fotogrāfijām ir iespējams atrast šeit.